Χειρουργικές – Μικροχειρουργικές Επεμβάσεις Άνω και Κάτω Άκρων

Χειρουργικές – Μικροχειρουργικές Επεμβάσεις Άνω και Κάτω Άκρων

Άνω Άκρο : Μεγάλα Τραύματα.
– Συρραφές Νεύρων
– Επανασυγκόλληση Δακτύλων και Άκρων.
– Συρραφές Τενόντων Δακτύλων.
– Απελευθερώσεις Νευρών – Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα
– Ωλένιος Νευρίτιδα