Ειδικές Εξετάσεις

Ειδικές Εξετάσεις

– Χρήση Διαγνωστικού Υπερήχου για έλεγχο κυρίως Αθλητικών Κακώσεων όπως Μυϊκές Θλάσεις, Τενοντίτιδες , Γάγγλια Κύστεις κλπ.
Ο Διαγνωστικός Υπέρηχος μπορεί να μας βοηθήσει να εντοπίσουμε και να Αξιολογήσουμε τους Μυϊκούς Τραυματισμούς των Αθλητών (Σταδιοποίηση, 1 ου , 2 ου Βαθμού) και ακολούθως να προσφέρουμε θεραπεία εγχέοντας Ενέσιμα διαλύματα (Όπως Φυτικά Ένζυμα ή
Αυξητικούς Παράγοντες). Επίσης Μπορούμε να παρακεντήσουμε και να Παροχετεύσουμε αιματώματα από Μυϊκούς Τραυματισμούς ή Κακώσεις Αρθρώσεων (Γόνατο, Ώμος κλπ).