ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΝΕΣΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Λάρνακα)

24641111 Fax: 24812315

www.nhadjinicolaou.com www.misfootsurgery.com

ργικές Επεμβάσεις) ΠΕΜΠΤΗ: Πρωί 8:00 –13:00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Πρωί 8:00 – 1300, Απόγευμα 16:00– 19:00

Ραφαήλ Σάντη 15

ΑΥΞΕΝΤΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Παραλίμνι)

23811020 Fax: 23811021

www.nhadjinicolaou.com www.misfootsurgery.com

ΤΡΙΤΗ: Πρωί 8:00–13:00 ΠΕΜΠΤΗ: Απόγευμα 14:00–19:00

1ης Απριλίου 204

Φόρμα Επικοινωνίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

info@nhadjinicolaou.com hadjinik@cablenet.com.cy

www.misfootsurgery.com