Οστεοαρθρίτιδα Γόνατος. Διορθωτικές Οστεοτομίες Γόνατος σε Νεαρούς Ασθενείς

By: | Tags: | Comments: 0 | December 21st, 2019


Δρ Νικόλας Χατζηνικολαου Ορθοπαιδικός Χειρουργός – Μικροχειρουργός.

Η Οστεοαρθρίδα του Γόνατος προσβάλλει μεγάλο ποσοστό του πλυθησμού και εμφανίζεται όλο και περισσότερο σε νεαρότερες ηλικίες τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της αυξημένης ενασχόλησης με αθλητικές δραστηριότητες και γενικά καταπόνησης των Γονάτων.

Πρόκειται για ασθενή 38 ετών  με  προοδευτική οστεοαρθρίτιδα του Έσω διαμερίσματος του Δεξιού Γόνατος και έντονη ραιβότητα Δεξιού Γόνατος. Λόγο του νεαρού της ηλικίας δεν θα μπορούσε να διενεργηθεί  ολική αρθροπλαστική έτσι αποφασίστικες να γίνει οστεοτομία της κνήμης, παρόλο που η αρθρίτιδα ήταν προχωρημένη.

Η οστεοτομία της κνήμης στο γόνατο έχει σκοπό να αλλάξει  τον ανατομικό και λειτουργικό άξονα του γόνατος. Διάφορες τεχνικές Οστεοτομιών έχουν αναφερθεί δια μέσου των ετών. Οι νεότερες τεχνικές  όμως που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια στην κλινική μας επιτυγχάνουν άριστο αποτέλεσμα. Στο συγκεκριμένο περιστατικό έγινε οστεοτομία ανοιχτής γωνίας με παρεμβολή ειδικής πλάκας και βίδες με άριστο αποτέλεσμα.

Στην συγκεκριμένη ασθενή έγινε οστεοτομία ανοιχτής γωνίας με μεγάλο άνοιγμα (12mm) στην περιοχή της οστεοτομίας ούτως  ώστε να διορθωθεί η συνολική παραμόρφωση του γόνατος.      

Εδώ βλέπουμε προεγχειρητική ακτινογραφία της ασθενούς με μεγάλη Παραμόρφωση σε ραιβότητα του γόνατος.

Εδώ βλέπουμε μετεγχειρητικές ακτινογραφίες της ασθενούς όπου βλέπουμε τη διόρθωση της οστεοτομίας.

Γράφημα και Διεγχειρητική Φωτογραφία όπου φαίνεται ο σχεδιασμός και το άνοιγμα της Οστεοτομίας της Κνήμης

Η ασθενής πριν το χειρουργείο παρουσίαζε έλλειμμα έκτασης 10 μοίρες και έλλειμμα κάμψης 20 μοίρες  Μετεγχειρητικά η ασθενής βάδιζε με Μερική Φόρτιση με Πατερίτσες για 1 μήνα και ακολουθούσε ειδικό πρόγραμμα Φυσιοθεραπείας. 3 μηνες μετά το χειρουργείο η ασθενής μπορούσε να βαδίση ελευθέρα χωρίς πόνο και είχε πλήρες εύρος κίνησης με καλή ισορροπία Βάδισης.

Η οστεοτομία της κνήμης είναι ιδανική επέμβαση για ασθενής με οστεοαρθρίτιδα σε ηλικίες κάτω τον 50 ετών. Στόχος της Οστεοτομίας είναι να κερδίσει μερικά χρόνια ώστε ο ασθενής να φτάσει στο φάσμα των 60 ετών τουλάχιστον για να μπορεί μετά να κάνει Ολική αρθροπλαστική Γόνατος.