Κακώσεις Ώμου. Ρήξεις Επιχειλίου Χόνδρου τύπου «SLAP»

By: | Tags: | Comments: 0 | December 7th, 2019

Είναι η βλάβη στον επιχείλιο χόνδρο στο άνω τμήμα της ωμογλήνης συγκεκριμένα στο σημείο που προσφύεται ο τένοντας της μακράς κεφαλής του δικεφάλου μυός. Η ωμογλήνη είναι η αρθρική επιφάνεια της ωμοπλάτης με την οποία αρθρώνεται η κεφαλή του βραχιονίου σχηματίζοντας τη γληνοβραχιόνια άρθρωση.
Τα αρχικά συμπτωματα της ρήξης  Slap χαρακτηρίζουν ρήξη στον άνω επιχείλιο χόνδρο με κατεύθυνση από εμπρός προς τα πίσω .
Η βλάβη SLAP (Superior, Labrum, Anterior,Posterior) συνήθως εμφανίζεται κυρίως στους αθλητές λόγω υπέρχρησης της άρθρωσης με συνεχόμενες κινήσεις πάνω από το οριζόντιο επίπεδο (όπως είναι το βόλλευ,το τέννις, η κολύμβηση)  ή μπορεί να είναι αποτέλεσμα τραυματισμού του ώμου ύστερα από πτώση στο έδαφος.

Η ρήξη SLAP ανάλογα με το είδος και την έκταση της βλάβης διακρίνεται σε 4 τύπους:

  • Στον 1ο τύπο παρατηρείται μόνο μερική αποκόλληση του επιχείλιου χόνδρου.
  • Στον  2ο τύπο  παρατηρείται πλήρης αποκόλληση από το οστό.
  • Στον 3ο τύπο ο επιχείλιος χόνδρος έχει κοπεί στη μέση προκαλώντας συμπτώματα εμπλοκής.
  • Στον 4ο τύπο η ρήξη επεκτείνεται και προς τον τένοντα της μακράς κεφαλής του δικεφάλου.

    Τα συνήθη συμπτώματα της ρήξης  SLAP περιλαμβάνουν τον πόνο και την εμπλοκή της άρθρωσης κατά την κίνηση. Τα συμπτώματα συνήθως αναπαράγονται με την κίνηση της άρθρωσης πάνω από το επίπεδο του ώμου. Ο πόνος είναι ασαφής και ο ασθενής αισθάνεται ότι προέρχεται από το βάθος της άρθρωσης ή μπορεί να εντοπίζεταιστην οπίσθια επιφάνεια του ώμου. Εάν έχει υποστεί βλάβη και ο τένοντας της μακράς κεφαλής του
δικεφάλου ο πόνος αντανακλά και στην πρόσθια επιφάνεια του ώμου και του βραχίονα. Η διάγνωση γίνεται με Μαγνητική Τομογραφία, όπου ο θεράπων ιατρός μπορεί να εξακριβώσει την πάθηση και τον τύπο της.

http://nhadjinicolaou.com/wp-content/uploads/2018/06/Figure-3-MRI-of-SLAP-Tear-Coronal-Imaging-300x249.jpg
Εικόνα ρήξης βάβης Slap με MRI

Σε ασθενείς οι οποιοί δεν ανταποκρίνονται στη συντηρητική θεραπεία (φαρμακευτική αγωγή και φυσιοθεραπεία) ενδείκνυται η αρθροσκόπηση του ώμου, όπου αναλόγως του είδους της ρήξης γίνεται καθαρισμός ή συρραφή και επανακαθήλωση της ρήξης SLAP.    Πολλές φορές συνυπάρχουν άλλες βλάβες όπως είναι η ρήξη υπερακανθίου, Σύνδρομο Πρόσκρουσης, Αρθρίτιδα Ακρωμιοκλειδικής, Βλάβη BANKART κ.τ.λ.

Κατά την αρθοσκοπική επέμβαση είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν τα παρακάτω:

  •  Νεαροποίηση (συνηθής SLAP 1ου ):  κατά την οποία αφαιρείται το ραγισμένο τμήμα του επιχείλιου χόνδρου μέχρι υγιών ορίων.  Πραγματοποιείται  μόνο σε μικρές ρήξεις που δεν επεκτείνονται στον τένοντα του δικεφάλου.
  •  Συρραφή της ρήξης (SLAP τύπου 2 ή 4):   Χρησιμοποιούνται ειδικά ράμματα με τα οποία συρράπτεται ο επιχείλιος χόνδρος στο οστό.  Πραγματοποιείται σε νέους και αθλητικούς ασθενείς που επιθυμούν πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του ώμου. Η τεχνική αυτή γίνεται με χρήση οστικών αγκυρών. Οι Οστικές άγκυρες επιτρέπουν την ραφή ενός ιστού σε μια οστική επιφάνεια.  Μειονέκτημα είναι η δυσκολότερη χειρουργική τεχνική και η μακρά περίοδος αποθεραπείας.
  • Τενόδεση του τένοντα της μακράς κεφαλής του δικεφάλου: Οταν υπάρχει επέκταση της ρήξης εντός του τένοντα. Πραγματοποιείται συρραφή του τένοντα του δικεφάλου στο βραχιόνιο και διατομή της έκφυσής του από την ωμογλήνη. Πραγματοποιείται κυρίως σε ασθενείς ηλικίας άνω των 40 ετών.