Αποκατάσταση Αστάθειας Ώμου (Βλάβης BANKART)

By: | Tags: | Comments: 0 | June 8th, 2018

Με την αστάθεια ώμου, εννοούμε την κατάσταση κατά την οποία η άρθρωση του ωμού εξαρθρώνεται ή παρουσιάζει συμπτώματα υπεξαρθρήματος δηλ. “αίσθημα ότι η άρθρωση φεύγει από τη θέση της”.

Η  γληνοβραχιόνια άρθρωση ( η άρθρωση του ώμου) είναι ανατομικά  μία ασταθής άρθρωση, όμως παρουσιάζει τεράστιο εύρος κινήσεων. Γι αυτό το λόγο παρουσιάζει συχνά αστάθεια.

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Η σταθερότητα της άρθρωσης βασίζεται σε στατικούς παράγοντες (σύνδεσμοι, επιχείλιος   χόνδρος) και  σε δυναμικούς ( μύες). Η αστάθεια  δημιουργείται  συνήθως  μετά από  τραυματικό εξάρθρημα και μετά παρουσιάζονται επαναλαμβανόμενα εξαρθρήματα, οπότε μιλάμε για καθ’ έξιν εξάρθρημα ένεκα  τραυματικής αστάθειας.  Σπάνια συναντάμε γενετικούς παράγοντες με γενικευμένη χαλάρωση συνδέσμων πυ συμβάλλου στην αστάθεια.  Πρόκειται για ασθενείς με συμπτώματα αστάθειας χωρίς τραυματισμό στην άρθρωση οπότε μιλάμε για μη – τραυματική αστάθεια.

Η πιο συχνή και πιο βασική βλάβη που δημιουργείται κατά το εξάρθρημα είναι η βλάβη Bankart – είναι η αποκόλληση του επιχειλίου χόνδρου από την ωμογλήνη. Επίσης αρκετά συχνή  είναι η βλάβη Hill Sachs, είναι το  συμπιεστικό κάταγμα στο πίσω μέρος της βραχιόνιας κεφαλής.

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

Η  συχνότερη αστάθεια είναι η πρόσθια, αλλά μπορεί εμφανιστεί η οπίσθια ή και η αστάθεια πολλαπλών κατευθύνσεων.

Η θεραπεία της αστάθειας δίνεται ανάλογα με την κάθε περίπτωση. Σκοπός της θεραπείας είναι η απάλειψη και η αποφυγή επανειλημμένων επεισοδίων εξαρθρήματος. Τα συχνά εξαρθρήματα προκαλούν σταδιακά χαλάρωση του αρθρικού θυλάκου και συνεχώς αυξανόμενη βλάβη στην ωμογλήνη – ελάττωση του οστικού υποστρώματος -boneloss με αποτέλεσμα την χαλάρωση της άρθρωσης και αύξηση της αστάθειας. Η συνέχιση των εξαρθρημάτων καταλήγει μακροχρόνια στην ανάπτυξη εκφυλιστικής οστεοαρθρίτιδας.

Η συντηρητική θεραπεία της αστάθειας συνίσταται στην ενδυνάμωση των μυών με την ελπίδα της σταθεροποίησης της άρθρωσης και επιπλέον αποφυγή θέσεων στις οποίες εξαρθρώνεται ο ώμος.

Στους νέους ασθενείς, και όσο νεότερος τόσο πιο μεγάλη είναι η ένδειξη, πρέπει να εφαρμόζεται χειρουργική θεραπεία. Κατά την επέμβαση γίνεται προσπάθεια αποκατάστασης της ρήξης του επιχείλιου χόνδρου (βλάβη Bankart).Ως επί το πλείστο η επέμβαση γίνεται αρθροσκοπικά, αλλά θα πρέπει να τηρούνται τα βασικά κριτήρια και οι ενδείξεις για αρθροσκοπική επέμβαση, έτσι ώστε να έχουμε τα πολύ καλά  αποτελέσματα αυτής της επέμβασης.

 

Βλάβη Bankart.

Αποκατάσταση Βλάβης

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε περίπτωση μεγάλου βαθμού οστικής απώλειας στην ωμογλήνη και πολύ σοβαρού βαθμού  συμπιεστικού κατάγματος στο πίσω μέρος της κεφαλής (βλάβη Hill Sachs) τότε ενδείκνυται άλλη επέμβαση  με τοποθέτηση οστικού τεμαχίου που συνήθως γίνεται με ανοικτή χειρουργική επέμβαση. (Επέμβαση Latarjet)

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην πιο συχνή εφαρμοζόμενη  αρθροσκοπική επέμβαση διενεργείται επανακαθήλωση του επιχειλίου χόνδρου, (επέμβαση Bankart) στην Ωμοπγλήνη με τη Χρήση Οστικών Αγκυρών,  αλλά και την αναδίπλωση του χαλαρού συνδέσμου ή ακόμα και  η αντιμετώπιση της βλάβης Hill- Sachs με τη μέθοδο  Remplissage όπου γίνεται η καθήλωση του στροφικού πετάλου στην πριοχή του κατάγματος.  Τα αποτελέσματα  της αρθροσκοπικής επέμβασης είναι αρκετά καλά με ποσοστό αποτυχίας  6%-10% όταν τηρούνται τα κριτήρια για αρθροσκοπική θεραπεία.

 

 

 

 

 

Αρθοσκοπικές εικόνες    Βλάβης Bankart και Αποκατάσταση της