Δρ. Χατζηνικολάου Νικόλας

Ορθοπαιδικός Χειρουργός & Μικροχειρουργός.

Περισότερα

Μέθοδος MIS

Οι παραμορφώσεις των δακτύλων του ποδιού και ιδιαίτερα του μεγάλου δακτύλου προβληματίζουν και ενοχλούν μεγάλο μέρος του πληθυσμού και ιδιαιτέρα τις γυναίκες. Οι διαδερμικές τεχνικές (μέθοδος MIS) δίνoυν λύση σε αυτές τις παθήσεις.

Ειδικές Εξετάσεις

Χρήση Διαγνωστικού Υπερήχου για έλεγχο κυρίως Αθλητικών Κακώσεων όπως Μυϊκές Θλάσεις, Τενοντίτιδες , Γάγγλια Κύστεις κλπ.

Χειρουργικές – Μικροχειρουργικές Επεμβάσεις Άνω και Κάτω Άκρων

Αρθροσκοπήσεις Γόνατος, Ώμου και Καρπού

Διαδερμικές Μικροχειρουργικές Επεμβάσεις Άκρου Ποδός (Κότσια)

LATEST NEWS

[환구망캡처,홍콩성도일보]중국정부가홍콩최고책임자인용인카지노 총판캐리람행정장관의경질을검토하고있다고영국파이낸셜타임스(FT)가23일보도했다.

19 January, 2020 - 8:32:09

경사노위본위원회를보이콧한계층별근로자위원3명을포함해서다.“김정은과FFVD(최종적이며완전히검증된비핵화)에합의,3년내모든핵시설·핵물질·핵과미사일의완전폐기를담은로드맵만들어,그첫단계로영변핵시설을한달내폐기하기로. 이날LG선발은왼손에이스차우찬이었다. 이날LG선발은왼손에이스차우찬이었다.● 거제북한이이날또2발을쐈고,군은단거리탄도미사일로추정했다.북한이이날또2발을쐈고,군은단거리탄도미사일로추정했다.● 거제바카라 무료 쿠폰특검을통해경찰이편파수사를했는지,검찰의무혐의처분이정당한지를따져보자는취지다.특검을통해경찰이편파수사를했는지,검찰의무혐의처분이정당한지를따져보자는취지다.  116년된건물리모델링해개방한국계리사박설치미술도전시카네기도서관은1903년미국의‘철강왕’앤드루카네기가처음지었다.  116년된건물리모델링해개방한국계리사박설치미술도전시카네기도서관은1903년미국의‘철강왕’앤드루카네기가처음지었다. 전세계1200개한정생산됐으며,국내에는용인카지노 총판16개만출시된다.● 거제슬롯머신 게임 전세계1200개한정생산됐으며,국내에는16개만출시된다. 코인카지노북한은‘굿모닝미사일’을쏘아대고,한·미동맹역시전례없는위기다. 북한은‘굿모닝미사일’을쏘아대고,한·미동맹역시전례없는위기다. 지난4월음주운전뺑소니사고를낸혐의로1심에서징역1년6월을선고받아복역중인배우손승원씨는윤창호법적용을받지않았다. 지난4월음주운전뺑소니사고를낸혐의로1심에서징역1년6월을선고받아복역중인배우손승원씨는윤창호법적용을받지않았다.kr 관련기사'성과급976만원 α'르노삼성합의안,어떤내용담겼나현대차가8년째생산중인데아무도못봤다는'유령車'“르노그룹조직개편이후한국비중·역할확대” .kr 관련기사'성과급976만원 α'르노삼성합의안,어떤내용담겼나현대차가8년째생산중인데아무도못봤다는'유령車'“르노그룹조직개편이후한국비중·역할확대” . 경찰은앞서박시장과전상수도사업본부장을고소고발한고소인과고발인을조사하고참고인조사도우리카지노마친상태다.어차피조국후보자가장관으로임명될테니,장관한테밉보여서괜히손해를자초할필요가없다는생각으로이러는거라면참으로실망스럽습니다.용인카지노 총판어차피조국후보자가장관으로임명될테니,장관한테밉보여서괜히손해를자초할필요가없다는생각으로이러는거라면참으로실망스럽습니다.국내기업인㈜올리브크리에이티브와㈜스포츠얼터너티브솔트를주축으로DDE(홍콩),챔피언(중국),핏투게더,QMIT(이상한국)등아시아각국의스포츠관련IT기업이참여한다.국내기업인㈜올리브크리에이티브와㈜스포츠얼터너티브솔트를주축으로DDE(홍콩),챔피언(중국),핏투게더,QMIT(이상한국)등아시아용인카지노 총판각국의스포츠관련IT기업이참여한다.  미중무역전쟁협력을얻기위해러시아를방문한시진핑중국국가주석(오른쪽)이지난6일블라디미르푸틴러시아대통령과함께그의고향인상트페테르부르크의네바강에서배를타고있다. 2008베이징올림픽에서금메달을따낸김광현..● 진천카지노…READ MORE

인사도청주카지노 산업잘했지.

19 January, 2020 - 8:32:07

박위원장의서면질의도‘신안산선복선전철’,‘반월시화국가산단재생’,‘대부도뉴딜사업’등민원성으로채워졌기때문일까.박위원장의서면질의도‘신안산선복선전철’,‘반월시화국가산단재생’,‘대부도뉴딜사업’등민원성으로채워졌기때문일까.박회장은한국전쟁참전공로를인정받아2014년5월참전용사국가유공자증서를받았다.박회장은한국전쟁참전공로를인정받아2014년5월참전용사국가유공자증서를받았다.프랑스국립외젠들라크루아미술관소장.프랑스국립외젠들라크루아미술관소장.프랑스룰렛국립외젠들라크루아미술관소장.   백민정기자baek.   백민정기자baek.현재로선유해송환은확정이나마찬가지다.현재로선유해송환은확정이나마찬가지다.현재로선유해송환은확정이나마찬가지다.법(국민총동원법)이있어서강제로왔다든지하는건별로의미가없는논쟁이다.법(국민총동원법)이있어서강제로왔다든지하는우리카지노건별로의미가없는논쟁이다.법(국민총동원법)이있어서강제로왔다든지하는건별로의미가없는논쟁이다..● 김포카지노 산업● 서귀포바카라 필승법” 청주카지노 산업이건용작곡가·한국예술종합학교명예교수.헝가리부다페스트다뉴브강에서29일(현지시간)한국인33명이탄유람선허블레아니호(왼쪽)가침몰했다.헝가리부다페스트다뉴브청주카지노 산업강에서29일(현지시간)한국인33명이탄유람선허블레아니호(왼쪽)가침몰했다.이상가에는최근키즈카페인히어로키즈파크가문을연데이어,유명베이커리브랜드도입점을확정지었다.   고조양호회장별세이후가족간갈등설이제기됐다.● 서귀포바카라 꽁● 김포방콕 카지노   고조양호회장별세이후가족간갈등설이제기됐다.특히원화가치는장중달러당1160원선까지떨어지며2017년3월이후2년1개월만에가장싸졌다. 또아직공소시효가완성되지않았다하더라도공소시효가얼마남지않은상태에서신고나고소를하게되면수사기관이충실하게수사를할수코인카지노없어진실을제대로밝히지못할수도있다. 또아직공소시효가완성되지않았다하더라도공소시효가얼마남지않은상태에서신고나고소를하게되면수사기관이충실하게수사를할수없어진실을제대로밝히지못할수도있다.그래서약을끊게되는데요.그래서약을끊게되는데요.이와관련해해연유학원의전우윤원장은“학비청주카지노 산업또한국내대학과대동소이하며졸업후현지취업의기회가있어대안적성격의유학으로적절하다”고설명했다.이와관련해해연유학원의전우윤원장은“학비또한국내대학과대동소이하며졸업후현지취업의기회가있어대안적성격의유학으로적절하다”고설명했다.[한국교민여러분반갑습니]독일을방문중인문재인대통령이2017년7월5일오후(현지시간)베를린연방총리실에서메르켈독일총리와만찬회담을을가졌다.”    이번콘서트를준비하며그는“설렘보다두려움이앞선다”고했다.”    이번콘서트를준비하며그는“설렘보다두려움이앞선다”고했다.“연주복을싸서공연장으로가는데우리가왜가고있냐고묻는식이다.“연주복을싸서공연장으로가는데우리가왜가고있냐고묻는식이다.   2-3까지추격하자다저스타선도4회초힘을냈다.   2-3까지추격하자다저스타선도4회초힘을냈다.▶윤장섭씨(서울대명예교수,대한건축학회명예회장)별세,윤재옥(호서대명예교수)·재영(안산대교수)·재신(이화여대교수)·재욱씨(한국외대교수)부친상,강철구(동우건축회장)·황병국씨(고려대명예교수)장인상,이경림(이화여대교수)·최진영씨(서울대교수)시아버지상=19일서울대병원,발인22일오전8시,2072-2010.▶윤장섭씨(서울대명예교수,대한건축학회명예회장)별세,윤재옥(호서대명예교수)·재영(안산대교수)·재신(이화여대교수)·재욱씨(한국외대교수)부친상,강철구(동우건축회장)·황병국씨(고려대명예교수)장인상,이경림(이화여대교수)·최진영씨(서울대교수)시아버지상=19일서울대병원,발인22일오전8시,코인카지노2072-2010.안동병원의경북닥터헬기.안동병원의경북닥터헬기.● 김포토토…READ MORE

칠레밀수단속경찰대소속강아지들이19일(현지시간)경찰등에업혀산티아고에서열린김천예스카지노독립기념퍼레이드에참석하고있다.

19 January, 2020 - 8:32:03

 민경욱한국당대변인은“정부가마이웨이를고집했다”고비판했다.최민환아기띠시구장면.● 제천슬롯 머신 게임 어플룰렛최민환아기띠시구장면. 그는"경찰청을소속청으로둔행안부장관으로서경찰로하여금사건의진실규명과함께유착의혹을말끔히해소하지못할경우어떠한사태가닥쳐올지모른다는비상한각오로수사에임하도록독려할것"이라고강조했다.미국이대북제재를위반한자국기업에약100만달러(약11억원)의바카라사이트벌금을부과했다고미국의소리(VOA)방송이1일보도했다.미국이대북제재를위반한자국기업에약100만달러(약11억원)의벌금을부과했다고미국의소리(VOA)방송이1일보도했다. 울산=이은지기자lee. 울산=이은지기자lee.보금자리주택을빠르게공급하기위해관련절차를대폭줄인이명박정부시절에도지구지정에서착공까지2~3년이걸렸다.보금자리주택을빠르게공급하기위해관련절차를대폭줄인이명박정부시절에도지구지정에서착공까지2~3년이걸렸다.기업이장기투자하고일자리를지속해서창출하기위해주주그룹이어떻게만들어지는것이국가경제에바람직한지를근본적으로재검토해야한다.기업이장기투자하고일자리를지속해서창출하기위해주주그룹이어떻게만들어지는것이국가경제에바람직한지를근본적으로재검토해야한다.그러나시행넉달만인지난달에는1만1069건이적발되며윤창호법시행이전수준으로돌아왔다.그러나시행넉달만인지난달에는1만1069건이적발되며윤창호법시행이전수준으로돌아왔다.그런데이사장월급이0원이라고말하면믿지않는다.그런데이사장월급이0원이라고말하면믿지않는다.시범배달에적용한품목은커피와음식물,의약품,화장품등소비재상품위주였다.시범배달에적용한품목은커피와음식물,의약품,화장품등소비재상품위주였다. 이런경찰움직임에대해울산지검관계자는“입장표명할사안아니다”며무대응으로일관하고있다. 이런경찰움직임에대해울산지검관계자는“입장표명할사안아니다”며무대응으로일관하고있다. 이런경찰움직임에대해울산지검관계자는“입장표명할사안아니다”며무대응으로일관하고있다.반면야당은최저임금을업종ㆍ규모별로차등화하는데관심이있다.반면야당은최저임금을업종ㆍ규모별로차등화하는데관심이있다.  경찰은현재까지다른범죄혐의점이발견되지않은점등으로미뤄설리가매니저와통화를한이후극단적선택을한것으로보고있다.  경찰은현재까지다른범죄혐의점이발견되지않은점등으로미뤄설리가매니저와통화를한이후극단적선택을한것으로보고있다. 국민분노도폭발하고있다. 국민분노도폭발하고있다. 국민분노도폭발하고있다.  유럽무대121호골,차붐과어깨나란히 잉글랜드토트넘공격수손흥민은23일(한국시간)영국런던의토트넘홋스퍼스타디움에서열린2019-20시즌유럽축구연맹(UEFA)챔피언스리그조별리그B조3차전츠르베나즈베즈다(세르비아)전에서전반16분과44분에김천예스카지노2골을몰아쳐5-0대승을이끌었다.  유럽무대121호골,차붐과어깨나란히 잉글랜드토트넘공격수손흥민은23일(한국시간)영국런던의토트넘김천예스카지노홋스퍼스타디움에서열린2019-20시즌유럽축구연맹(UEFA)챔피언스리그바카라사이트조별리그B조3차전츠르베나즈베즈다(세르비아)전에서전반16분과44분에2골을몰아쳐5-0대승을이끌었다.  유럽무대121호골,차붐과어깨나란히 잉글랜드토트넘공격수손흥민은23일(한국시간)영국런던의토트넘홋스퍼스타디움에서열린2019-20시즌유럽축구연맹(UEFA)챔피언스리그조별리그B조3차전츠르베나즈베즈다(세르비아)전에서전반16분과44분에2골을몰아쳐5-0대승을이끌었다.● 창원카지노 쿠폰이변호사는당시윤전서장의상태가“매우심각했다”며“되게우울해했고대인기피와불면증이심했다.이변호사는당시윤전서장의상태가“매우심각했다”며“되게우울해했고대인기피와불면증이심했다.지난해상위10개국중아시아도시가6곳이었던것에비하면다른지역에비해아시아의외국인생활비가더가파르게상승한것이다.지난해상위10개국중아시아도시가6곳이었던것에비하면다른지역에비해아시아의김천예스카지노외국인생활비가더가파르게상승한것이다..● 제천마카오 카지노 블랙 잭● 창원예스카지노이는음식물속당분이뇌신경전달물질인‘세로토닌’을자극해서스트레스를해소하는것과연결된다. 10일국회행정안전위원회소속김민기더불어민주당의원은공무원연금공단으로부터받은'공무원연금정지자현황'을분석한결과 올해바카라사이트7월기준소득조건에따라공무원연금전액정지처분을받은수급자는1292명으로집계됐다고밝혔다.● 제천에비앙카지노 테마파크와호텔·리조트등레저업계가일제히수험생고객모시기에들어갔다.특히북측협상대표김명길북한외무성순회대사는협상말미스티븐비건미국무부특별대표등미국협상팀앞에서준비해온문서에적힌입장을전달했다고한다.[연합뉴스]자동차최대수요층인30대의구매가3년연속줄었다.또아내가친구를만나는것을통제하고생활을고립시켰다.또아내가친구를만나는것을통제하고생활을고립시켰다. 그러나합격의기쁨은채슬롯머신하루를가지못했다.그만큼긴장감이낮고일을제대로할수없는조직이라는것아닌가.그만큼긴장감이낮고일을제대로할수없는조직이라는것아닌가.READ MORE

 • Περιστατικά Ασθενών

  Δρ Νικόλας Χατζηνικολαου Ορθοπαιδικός Χειρουργός – Μικροχειρουργός. Πρόκειται για ασθενή 65 ετών  με βαριά οστεοαρθρίτιδα και των δυο γόνατων. Ο ασθενής χειρουργήθηκε με την χρήση της νέας εξειδικευμένης τεχνικής (Computer assistance – Robotics Knee Arthroplasty) κοινός υποβοηθουμένης Ρομποτικής Αρθροπλαστικής Γόνατος). Εδώ και 4 χρόνια στην Κλινική μας χρησιμοποιούμε την εξατομικευμένη Ολική αρθροπλαστική γόνατος κατά την όποια γίνεται προ εγχειρητικός  έλεγχος με μαγνητική τομογραφία και ειδικές ακτινογραφίες  στον ασθενή και ακόλουθος προετοιμάζεται ειδικό Εμφύτευμα,  το οποίο χρησιμοποιείτε στο χειρουργείο ούτως ώστε η Ολική  αρθροπλαστική  να είναι απόλυτα ακριβής στο μέγεθος και στις απαιτήσεις του κάθε ασθενούς. Εδώ βλέπουμε την υποβοήθηση που μας κάνει   το σύστημα των  computer όσον αφορά την επίτευξη ακριβείας στην αρθροπλαστική  του γόνατος. Εδώ βλέπουμε προεγχειρητικη φωτογραφία  του ασθενούς καθώς και προ εγχειρητική ακτινογραφία. Βλέπουμε  την βαριά οστεοαρθρίτιδα με την βαριά Παραμόρφωση και των δύο  γόνατων. Εδώ βλέπουμε την Μετεγχειρητικές ακτινογραφίες και Φωτογραφία , όπου φαίνεται η Διόρθωση της Παραμόρφωσης. Η μέθοδος αυτή μειώνει παρά πολύ τις επιπλοκές και αυξάνει την  ακρίβεια και το καλό  αποτέλεσμα του χειρουργείου. Μειώνει επίσης την απώλεια αίματος, μειώνει τον μετεγχειρητικό πόνο και δίνει στον ασθενή ένα καλό αποτέλεσμα ούτω ώστε να κινητοποιηθεί σχεδόν άμεσα.   Εδώ βλέπουμε των ασθενή δέκα  ημέρες μετά το χειρουργείο να χρησιμοποίεί το μηχανάκι του !!!!  

  ,

 • Περιστατικά Ασθενών

        Πρόκειται για ασθενή 35 ετών οποίος είχε υποστεί Ρήξη Προσθίου Χιαστού και Έξω μηνίσκου σε ηλικία 18 ετών. Τότε είχε γίνει μόνο Ευρεία μηνισκεκτομή Έξω μηνίσκου χωρίς να αποκατασταθεί ο Πρόσθιος Χιαστός.    Ο Ασθενής προσήλθε με έντονο πόνο στο Αριστερό Γόνατο και Χωλότητα. Η Κάμψη του Γόνατος δεν ξεπερνούσε τις 90 Μοίρες. Του είχε ήδη προταθεί από 2 Γιατρούς η ολική αντικατάσταση του Γόνατος Λόγω Αρθρίτιδας.                                                                                                                                                   Αποφασίσαμε να Προχωρήσουμε σε Αρθροσκοπική αποκατάσταση Προσθίου Χιαστού, Έλεγχο των Βλαβών του Χόνδρου και Λήψη Τεμαχίων Υγιούς Χόνδρου για Καλλιέργεια Χονδροκυττάρων. Παρακάτω φαίνονται οι Αρθροσκοπικές εικόνες της Μεγάλης Χόνδρινης Βλάβης του Έσω Μηριαίου Κονδύλου (Περίπου 3,5 χ 3,5 Εκατοστά), καθώς και το Νέο Μόσχευμα του Προσθίου Χιαστού                                                         4 Μήνες μετά έγινε Νέα Χειρουργική επέμβαση κατά την οποία έγινε Μεταμόσχευση των Καλλιεργημένων Χονδροκυττάρων στην Μεγάλη βλάβη στον Έσω Μηριαίο Κόνδυλο.

  • 1 Μήνα Μετεγχειρητικά ο ασθενής παρουσ’ιασε μεγάλη βελτίωση. Το Εύρος κίνησης του Γόνατος Βελτιώθηκε από 0 – 100 σε 0 – 130 Μοίρες ενώ ο πόνος από το Έσω Διαμέρισμά του Γόνατος εξαφανί΄στηκε.
  • Ο ασθενής ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα ενδυνάμωσης των μυών του Κάτω άκρου και βελτιώνεται μέρα με την Μέρα.
    Εικόνες απο το Χειρουργείο:   [caption id="attachment_3996" align="alignleft" width="320"]     Καλλιεργημένα Χονδροκύτταρα σε σύριγκα μαζί με κόλλα ινίκης[/caption]              

  ,

 • Περιστατικά Ασθενών

  ,